Over Antoine Ketelaars Advies

Vanuit de overtuiging dat de energietransitie noodzakelijk is, heb ik in 2013 mijn eigen bedrijf opgericht om mijn ideeën daarin te kunnen uitwerken en te realiseren. Inmiddels heb ik een loopbaan als adviseur energie en duurzaamheid van inmiddels 20 jaar. Mijn adviesvaardigheden bestrijken de hele bandbreedte van kennisoverdracht en productontwikkeling tot advisering en projectleiding.

Mijn ervaring varieert van het opstellen van wetgeving, strategie & beleid tot projecten op gebieds- en gebouwniveau. Van het stimuleren van partijen en het creëren van bewustzijn tot het voldoen aan verplichtingen en wetgeving. Van het in de markt zetten middels aanbesteden van duurzame energievoorzieningen tot het oprichten van gemeentelijke energiedienstenbedrijven of andere samenwerkingsverbanden. Van grootschalige stadsverwarmingsnetten tot maatregelen op gebouw-, installatie- en procesniveau. Hierbij heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met het doorlopen van projecten van de voorkant tot aan de achterkant. Hierdoor kan ik vroegtijdig in het proces de belangen van de betrokken partijen positioneren.

Bij de projecten behoren naast de overheid (rijksoverheid, provincies, gemeentes en omgevingsdiensten) ook brancheorganisaties, ondernemers, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars, vereniging van eigenaren en bewoners tot mijn gesprekspartners.

Ik onderscheid me door met passie inhoud aan het proces te koppelen voor de benodigde overtuigingskracht.

Als proactieve aanjager enthousiasmeer ik partijen op een pragmatische en resultaatgerichte wijze. De bestuurlijke en politieke gevoeligheid maar ook de humor verlies ik hierbij niet graag uit het oog.

Antoine Ketelaars Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tiel onder nummer 58407820.

Voor meer info neem contact met mij op of bel 06 – 205 101 77.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op of bel:
+31 6 205 101 77