Warmte- en Koudenetten

Warmtenetten vormen een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. Bijvoorbeeld om steeds minder van (het Groningse) aardgas afhankelijk te zijn of om restwarmte van elektriciteitscentrales en van de industrie nuttig aan te wenden.

Bij infrastructurele projecten zijn verschillende ketenpartijen betrokken. Met een gezamenlijk klimaatdoel maar ook met verschillende belangen. Bij een warmte- en koudenet is het essentieel om de positie van al deze belangen vroegtijdig in het proces goed te borgen:

  •  Een betrouwbare, veilige en betaalbare warmte- en koudevoorziening voor de afnemers;
  •  Een positieve businesscase voor de realisator/exploitant met aanvaardbare risico’s;
  •  Kwalitatief goede huisvesting en bedrijfspanden (eigendom, verkoop of verhuur);
  •  Een substantiële bijdrage aan de energietransitie en energieambities van betrokkenen.

Mogelijke ondersteuning

Antoine Ketelaars is bij tientallen projecten betrokken geweest: van opstellen energievisie, vaststellen van ambitie, keuze voor warmte- en koudenetten, haalbaarheidstudies, keuze realisator en/of exploitant al dan niet via een aanbesteding, selecteren van samenwerkingspartners, contractering, oprichten (eigen) energiedienstenbedrijf, realisatie en in bedrijf stellen warmte- en koudenetten, verduurzaming van bestaande warmtenetten tot toetsen van tariefindexatie in de exploitatie.

Belangrijk in ieder project is: Welke ambitie willen we realiseren? Welke rol kiezen de partijen bij realisatie en/of exploitatie? Een techniek kiezen of aan de markt overlaten? Het in de markt zetten via een aanbesteding of het oprichten van een eigen (gemeentelijk) energiedienstenbedrijf?

Welke eisen stel ik aan de partijen? Welke tariefstelsel dat past binnen de Warmtewet? Hoe borgen van het aantal aansluitingen bijvoorbeeld via een Warmteplan of afspraken maken met woningbouwcorporaties voor aansluiten bestaande woningbouw? Welke grootschaligheid en type duurzame warmte- en koudeopwekkers? Welke energiekwaliteit van de gebouwen (getrapte EPC-eis of energielabel)? Waar en wanneer duurzame warmteopwekking toepassen? Hoe het proces inrichten om te komen tot het gewenste resultaat?
Wil u een warmtevisie opstellen of uitwerken en/of heeft u één of meer van bovenstaande vragen dan kan ik u mogelijk ondersteunen. Ik heb de adviesvaardigheden, kennis en tools (bijvoorbeeld visie- en exploitatiemodel en voorbeeldcontracten) om in alle stadia als ‘spin in het web’ de inhoud aan het proces te koppelen en indien gewenst duurzame verbindingen te leggen tussen de partijen.
Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op of bel: 06 – 205 101 77.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op of bel:
+31 6 205 101 77