Energiebesparende maatregelen

Vanuit de Wet Milieubeheer zijn bedrijven met een elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh per jaar of een gasverbruik van 25.000 m3 aardgas (of equivalenten) per jaar verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar.

Om duidelijkheid te hebben welke maatregelen dit betreffen heeft de rijksoverheid erkende maatregelen voor energiebesparing met de betreffende branches opgesteld en per 1 december 2015 ingevoerd. Ik heb de rijksoverheid ondersteund bij het ontwikkelen van de systematiek erkende maatregelen energiebesparing, het opstellen van de eerste 12 lijsten met maatregelen alsook bij het ondersteuningspakket van Kenniscentrum InfoMil (handreiking, informatieblad en de beschrijvingen van de maatregelen in de database van Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing & Winst. Hier vind u meer informatie over de erkende maatregelen energiebesparing.

De 12 bedrijfstakken zijn: Agrarisch*, Automotive*, Autoschadeherstel, Commerciële datacenters, Horeca*, Kantoren, Metaal, Onderwijsinstellingen, Rubber- & Kunststofindustrie, Sport & Recreatie*, Voedingsmiddelenindustrie*, Zorg & Welzijn).

*Lijsten voor deze bedrijfstaken zijn 7 juni 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en zijn per 1 juli 2017 van kracht in de Activiteitenregeling (bijlage 10).

Voor meer informatie neem contact met mij op of bel 06 – 205 101 77.

Ondernemers

Graag maak ik voor uw bedrijf inzichtelijk met welke energiebesparende maatregelen u voldoet aan de Wet Milieubeheer. Naast inzicht in de mogelijke energiebesparing krijgt u ook inzicht in de eenmalige en jaarlijkse kosten en terugverdientijden. Zo kunt u onderbouwd een keuze maken met welke (erkende) maatregelen, en in welke tijdsvolgorde, u invulling geeft aan de Wet Milieubeheer. Dit energie-onderzoek voldoet aan de eisen die bevoegde gezagen stellen indien zij een energie-onderzoek (conform artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit) verlangen.

Voor de bedrijven die verder willen gaan kan ik advies geven vanuit het gehele pallet aan energiemaatregelen, dus ook voor energiebesparende maatregelen met een hogere terugverdientijd dan 5 jaar, opwekking van duurzame energie en het inkopen van of leveren van restwarmte aan een derde.

Opdat u de maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk kunt realiseren betrek ik de natuurlijke momenten en mogelijke subsidies in mijn advies. Zo kunt u (per maatregel) afwegen of u direct met realisatie aanvangt of dat u wacht op een natuurlijk moment opdat het milieurendement zo goed mogelijk aansluit bij uw bedrijfsvoering.

Bevoegd gezag

Het toezien op energiebesparing staat hoog op de agenda. Ondersteuning is op verschillende manieren en in verschillende stadia mogelijk: bij de ontwikkeling van uw aanpak, simpelweg ‘handjes’ voor in de uitvoering of meelopen in het veld als wegwijzer en vraagbaak.

Bij toezicht houden loop je (in het begin) tegen diverse punten aan: Hoe verkoop ik de erkende maatregelen? Hoe kijk ik met een energetische bril naar het bedrijf? Waar vind ik de betreffende techniek in het bedrijf? Hoe herken ik de techniek? Hoe ga ik om met alternatieve maatregelen? Zijn de maatregelen wel doelmatig beheerd en onderhouden? Is de erkende maatregel wel van toepassing gezien de technische en economische randvoorwaarden? Hoe ga ik om met natuurlijke momenten?

Kennisoverdracht staat bij mij namelijk hoog in het vaandel. Bij het meelopen in het veld kan de toezichthouder punten waar hij of zij tegenaan loopt direct bij mij neerleggen en kan ik direct advies geven. Zo borgt u niet alleen de kennis binnen uw organisatie, maar gaat de toezichthouder zelfverzekerder naar de bedrijven toe, doet zijn werk met meer plezier en levert een hoge kwaliteit. Dit bevordert veelal de relatie met het bedrijf maar ook de benodigde tijd en kosteneffectiviteit voor toezicht houden op energiebesparing!

Voor bevoegde gezagen die een stap verder willen gaan met bijvoorbeeld stimuleren van aanvullende maatregelen kan ik ondersteunen: in de (integrale) aanpak, in de keuze van te adviseren maatregelen, door mee te lopen in het veld of in het ontwikkelen van de competenties van de toezichthouders.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op of bel: +31 6 205 101 77